บริษัท ควีน เลเธอร์ จำกัด

บริษัท รอยัล เจมส์ ภูเก็ต จำกัด

บริษัท โรยัล ปาร์ค ภูเก็ต จำกัด

            มูลนิธิบ้านเพื่อชีวิต

บริษัท โมเดิร์น ลาเท็กซ์ จำกัด

บริษัท คิงส์ เบิร์ดเนสท์ ภูเก็ต จำกัด

          หจก. เกาะแก้วชัยสตีล

      บริษัท เข็มทิศชีวิต จำกัด

บริษัท เวิลด์พรีเมียร์ แพ็คเกจจิ้ง จำกัด

      บริษัท ได้ดีมีสุขสม จำกัด

บริษัท จิงไช ทราแวล กรุ๊ป จำกัด

  นิติบุคคลหมู่บ้านเกษมทรัพย์

        บริษัท นิกร มารีน จำกัด

บริษัท สยามเรียล เอสเตท ภูเก็ต จำกัด

บริษัท ไฟกา อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  19/89-90 ถนนขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

             
                    โทร +66(0) 86 625 1311 หรือ +66(0) 80 521 1996

                                E-mail : info@tacteamaudit.com