คุณภู ( นายภูศิษฏ์  แสงแก้ว )

กรรมการผู้จัดการ และ ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต  แห่งประเทศไทย

 

 

                          "เติบโตในธุรกิจของคุณ ไปกับเราสิครับ ที่นี่มีคุณ"

คุณแหม่ม ( นางสาวอนงค์นาถ  บุญสุด )

ทนายความ  แห่งประเทศไทย

 

 

                                     "ปัญหากฎหมายธุรกิจของคุณ  เรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ"

 

 

คุณดม  ( นายอุดม  ดรรชนีเพชร )

ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย

 

 

 

                                 "มอบหมายภาระทางบัญชี ให้เราดูแลคุณ"

       คุณแพน  ( นางสาวเขมณัฐสิตา  โชตินลินทิพย์ )

       ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย

 

 

                           "คุณภาพงานของท่านสำคัญที่สุด การันตีเราได้จากสำนักงานบัญชีคุณภาพ DBD"

คุณฝน ( นางสาวกันต์กมล  ลิ่มเศรษโฐ )

ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย

 

 

                            " เริ่มธุรกิจใหม่ของท่าน ไปกับทีมงานของเรา "

สำนักงานควบคุมและปฏิบัติงานสอบบัญชี โดย ทีมงานมืออาชีพ

       

         คุณหญิง  ( นางสาวเสาวลักษณ์  เศรษฐชาตนันท์ )

         ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาติ แห่งประเทศไทย

 

         

                                                 " ปัญหาทางภาษีเป็นเรื่องง่ายได้ ถ้าร่วมงานกับเรา "

  19/89-90 ถนนขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

             
                    โทร +66(0) 86 625 1311 หรือ +66(0) 80 521 1996

                                E-mail : info@tacteamaudit.com