คุณลูกค้า คุณภาพ และคุณธรรม

 

 TACTEAM AUDIT เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2549  และได้จดจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในปีพ.ศ.2551 ให้บริการทางด้านบัญชี  ภาษีอากร  การตรวจสอบบัญชี   การจดทะเบียนทางธุรกิจทุกประเภท บริการทางด้านใบอนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) และด้านวีซ่า (VISA) 

 

เราเป็นสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ได้รับการรับรองให้เป็น  ''สำนักงานบัญชีคุณภาพ"  ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

ภายใต้สโลแกนของบริษัท   " ที่นี่มีคุณ/// " คุณลูกค้า คุณภาพ และคุณธรรม เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ตั้งแต่วันแรกเริ่มที่ลูกค้าก่อตั้งกิจการและตลอดระยะเวลาการของการเติบโตทางธุรกิจ  

กิจกรรม 12/11/2558   วิทยากรโครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ Young & Smart Account
S__8388723
S__8388724
S__8388725
S__8388726
S__8388727

  19/89-90 ถนนขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

             
                    โทร +66(0) 86 625 1311 หรือ +66(0) 80 521 1996

                                E-mail : info@tacteamaudit.com